Formsprutning


Quist Formplast AB formsprutar er detalj med någon av våra maskiner upp till 600 ton och kan köra detaljer upp till 1800 gram.
Urplock med robot för att ta väl hand om plastdetaljen.
Förpackning kan ske direkt vid formsprutan.
Ingjutning av metallämnen eller andra komponenter sker direkt vid maskinen.
Vi kan formspruta med alla förekommande termoplaster i våra formsprutor.