Affärsidé


Quist Formplast AB skall producera formsprutade plastkomponenter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, detta görs genom att tillverkningen utförs av genuint duktig personal samt användandet av den senaste tekniken som finns i vår bransch. Kunden skall se oss som en helhetsleverantör och få sin produkt så färdig som möjligt.

Vi tillåter inget spill i vår produktion utan allt skall tas om hand och återanvändas i produktionen där det är möjligt.